Strategia dla firmy

chart-1141834_1280

Od kilkunastu lat w Polsce występuje dynamiczna tendencja wzrostowa dla podejmowania nowych działalności gospodarczych. Spowodowane jest to przede wszystkim uruchomieniem krajowych programów współfinansujących założenie firmy oraz funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na ten cel, które stały się dostępne po akcesji Polski do Wspólnoty. Wiedza na temat otwarcia przedsiębiorstwa zaczynała się lawinowo poszerzać i stawać powszechna. Podczas każdego ze szkoleń czy też w warunkach programów pomocowych jest mowa o kilku stałych elementach, które należy zapewnić, aby otrzymać środki na podjęcie własnej działalności. Jednym z nich jest strategia dla firmy.

Co to jest strategia?

Można pokusić się o przytoczenie definicji tego wyrażenia. Będzie to jednak znaczenie ogólne, niewspółmierne do strategii w kontekście planowania funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Strategia ma być więc użytecznym narzędziem do zarządzania firmą i jej zasobami. Kierowanie ma prowadzić do jasno określonych celów, przewidzianych do osiągnięcia zarówno w najbliższym czasie, jak i długoterminowych. Strategia powinna zatem zawierać scenariusze realizacji zamierzeń i alternatywy w przypadku porażki.

Na czym budować strategię

Strategia firmy jest wyznacznikiem spójnych wartości, którymi kieruje się podejmując kolejne przedsięwzięcia. Określając plan działań należy rozpocząć od ich skrupulatnego określenia. Będąc wiernym zadeklarowanym wartościom, trafiając do klientów o podobnym światopoglądzie i co najważniejsze przekonując do nich potencjalnych nabywców naszych produktów i usług, budujemy stabilną pozycję rynkową z rzeszą lojalnych kontrahentów.

Po takiej analizie i wypunktowaniu priorytetów płynnie przechodzimy do określenia misji firmy. Częstym błędem w tym miejscu jest skupianie się na przedsiębiorstwie. Kluczowe jest dostrzeżenia klienta i jego korzyści z wybory naszej oferty. Misja, jedno-, dwuzdaniowa, musi trafiać w potrzeby potencjalnego nabywcy. Przy wcześniejszym określeniu konkretnej grupy odbiorców nie powinno stanowić to większego problemu. A przedsiębiorca powinien znać swoich klientów.

Nieco szerzej należy zapisać wizję firmy. I tu nie ma zaskoczenia – ponownie należy skupić się na potrzebach klienta. Istotne z jego punktu widzenia jest to, w jaki będzie realizowane jego zlecenie, jak będzie wyglądała sprzedaż, obsługa, kontaktowanie i co ważne reklamacja.

Po opracowaniu misji i wizji warto pokusić się o skonstruowanie motta, które będzie kondensować wypunktowane wartości, a być może stanie się także chwytliwym hasłem reklamowym.

Trzeba wiedzieć, do czego się dąży

Drugi biegun strategii firmy to cel. A raczej cele. Strategia traci swój sens, jeśli nie zostaną one określone. Możemy wyróżnić cele strategiczne i cele pośrednie. Te drugie dotyczą krótkich przedsięwzięć i są planowane do osiągnięcia w perspektywie miesięcznej i rocznej. Zawsze doprowadzają nas do celów strategicznych. Nigdy nie stanowią odrębnej ścieżki. Jeśli tak się dzieje, należy zweryfikować strategię. Cele strategiczne określane są do realizacji w ciągu 5 do 10 lat. Mimo tego, że w chwili ich planowania wydają się odległe, muszą być zapisane bardzo klarownie i zwięźle bez ukrytych kontekstów.

Konieczne jest wprowadzenie systemu samokontroli i monitoringu osiąganych rezultatów, aby na bieżąco dopilnować czy nie zbacza się z wyznaczonej drogi i zatraca wartości.

Okazja to nie zawsze zysk

W nawiązaniu do wcześniejszego akapitu, należy zauważyć, że częstym błędem jest brak określenia efektu, jaki długofalowej perspektywie zamierzamy osiągnąć. Bazujemy jedynie na korzystaniu z nadarzających się zarobkowych okazji.

Okazja jak nagle się pojawia, równie szybko może zniknąć i sporo czasu może minąć do pojawienia się następnej. Biznes nie ma czasu na takie czekanie. Przedsiębiorstwo posiadające strategię planuje zarówno swoje wydatki, jak i dochody. Tak, dochody można i trzeba planować. Bez takiego planu jesteśmy skazani na łaskę i niełaskę innych (w biznesie należy liczyć niestety na to drugie) lub po prostu łut szczęścia. To o wiele za mało, aby stać się liderem rynku, któremu nie zagraża bankructwo.

Warto również przeczytać artykuł o tym jak zbudować unikalną markę http://sukces-w-biznesie.net/jak-motywowac-pracownikow/

Powiązane wpisy

dodaj komentarz