Biznesplan – czy jest potrzebny? cz. 1

write-593333_1280

Wielu przedsiębiorców rozpoczyna swoją działalność, nie zastanawiając się nad dłuższą perspektywą jej rozwoju, co w rezultacie może doprowadzić do stagnacji, a nawet biznesowej porażki. Dlatego niezbędnym elementem, który należy zachować jeszcze przed założeniem firmy, jest stworzenie obiektywnego biznesplanu. Jest to elementarny wymóg, dopiero po spełnieniu którego można przejść realnie do kolejnych działań na rzecz podjętego przedsięwzięcia.

Obecnie, decydując się na podjęcie działalności gospodarczej, coraz częściej korzystamy z ogólnodostępnych dofinansowań na ten cel, np. ze środków unijnych, z urzędu pracy, z banków. W każdym z tych przypadków wymogiem formalnym jest stworzenie biznesplanu. Absolutnie nie można zawężać jego znaczenia jedynie do tej roli. Biznesplan jest perspektywiczną wizją rozwoju naszego przedsiębiorstwa, zakładającym jednocześnie możliwe scenariusze niepowodzenia i alternatywy, w jaki sposób do nich nie dopuścić. Ten dokument nie jest zatem jedynie wymogiem formalnym, ale kompendium sukcesów i porażek, przy czym jego brak z reguły skazuje nas na to drugie.

Co powinien zawierać biznesplan?

Jak napisać biznesplan, aby nie pominąć żadnego z elementów wpływających na funkcjonowanie powstającego przedsiębiorstwa? Nie ma jednego standardowego wzorca, jaki należałoby zastosować. Często uzależnione jest to od formy działalności, jakiej zamierzamy się podjąć. Istnieją jednak elementy, które każdy taki dokument wręcz obligatoryjnie powinien zawierać. Niezwykle ważne jest, aby pisać go w sposób bardzo klarowny i zrozumiały, nie tylko w przypadku, gdy będzie on oceniany przez komisję przyznającą ewentualne dofinansowanie. Sami również po pewnym czasie zaglądając do jego treści możemy zastanawiać się „co autor miał na myśli”. Koniecznie należy tego uniknąć przykładając się i poświęcając wystarczającą ilość czasu na stworzenie biznesplanu.

Dane przedsiębiorstwa

Dane przedsiębiorstwa to część, w której muszą się znaleźć podstawowe informacje. Zalicza się do nich:

  • dane firmy (nazwa, adres, telefon, faks, NIP, status prawny, strona internetowa, numer rachunku bankowego itd.),

  • życiorysy założycieli,

  • lokalizacja/obszar, na którym prowadzona będzie działalność,

  • posiadany kapitał lub kapitał, który należy pozyskać w celu uruchomienia przedsiębiorstwa,

  • przedmiot i zakres działalności.

Bardzo ważne na etapie pisania biznesplanu jest określenie misji, wizji i celów firmy. Są to kluczowe elementy, które powinny towarzyszyć nam podczas funkcjonowania przedsiębiorstwa i zawsze należy się do nich odnosić przy podejmowaniu wszelkich działań decydujących o rozwoju przedsięwzięcia. Misję, wizję i cele również warto zawrzeć w tym punkcie.

Opis przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia dotyczy bezpośrednio działalności, jakiej zamierzamy się podjąć. Należy więc wskazać jej rodzaj (produkcja, handel, usługi), przedmiot i zakres działalności (PKD), motywy założenia przedsiębiorstwa, uzasadnienie wyboru branży, opis samej działalności, w tym struktura zarządzania i organizacyjna. W tym punkcje ważne jest również wskazanie komplementarności posiadanego wykształcenia/doświadczenia/kompetencji z planowanym zakresem działania oraz uzasadnienie formy prawnej. Nie można zapominać o wielowariantowości, którą także należy uwzględnić na bardzo dynamicznych obecnie rynkach. Warto zatem wskazać alternatywne/poboczne kierunki działalności, które będą zbieżne z głównym nurtem firmy oraz scharakteryzować przedsięwzięcia, o które ewentualnie można poszerzyć funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

 

Powiązane wpisy

dodaj komentarz