Biznesplan – czy jest potrzebny? cz.2

business-1297332_1280

Biznesplan przede wszystkim powinien zawierać dane przedsiębiorstwa i opis przedsięwzięcia. Więcej informacji o tym w pierwszej części artykułu http://sukces-w-biznesie.net/biznesplan-czy-jest-potrzebny/. Poniżej przedstawiamy kolejne ważne elementy biznesplanu.

Opis produktu

Opis produktu to nic innego jak szczegółowa charakterystyka produktu bądź usługi, którą zamierzamy sprzedawać w ramach prowadzonej działalności. Należy zatem wskazać różnicę w porównaniu z produktami konkurencji oraz to, na czym polega jego przewaga, wyróżnić jego zalety. Jednocześnie należy dokładnie określić dla nich rynek zbytu z podziałem nie tylko ze względu na obszar, ale także przede wszystkim na typ klientów (uzależniony od rodzaju prowadzonej działalności), do których planujemy dotrzeć z naszą ofertą. Warto podać szacunkową liczbę potencjalnych klientów np. w wymiarze rocznym, co później ułatwi weryfikację osiągania założonych celów.

W tym punkcie należy przeanalizować oczekiwania i potrzeby nabywców naszych produktów i/lub usług oraz odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zamierzamy je zaspokoić.

Nierzadko mówi się w danej branży o stałych „słabych miesiącach”. Okazuje się, że popyt na wiele produktów i usług ulega sezonowym zmianom. Trzeba je przewidzieć i określić sposób minimalizowania skutków tej sezonowości.

Niezwykle istotna przy opisywaniu produktu/usługi jest forma dystrybucji. Już na tym etapie należy określić strategię sprzedaży i dostawy dla klienta, opisać dostępne i wykorzystywane kanały dystrybucji, wskazać partnerów handlowych (którzy często stanowią klucz dla odpowiedniego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, zwłaszcza to po jego powstaniu). Powinno się już zdecydować na formę płatności, co jest szczególnie ważne w przypadku sprzedaży produktów i usług poprzez strony internetowe.

Każdy produkt posiada gwarancję. Konieczne jest więc uściślenie jej oraz warunków serwisowych.

Nie można zapominać o kosztach, jakie poniesiemy przy wytwarzaniu produktu lub usługi. Zestawiając je z cenami obowiązującymi u konkurencji, należy określić opłaty, jakie będą ponosić nasi przyszli klienci. W tym miejscu należy uwzględnić rabaty np. dla stałych odbiorców oraz promocje np. przy okazji wydarzeń istotnych ze względu na rodzaj prowadzonej działalności.

Konkurencja na rynku

Szczegółowa charakterystyka rynku pozwoli przewidzieć działania, które będą przynosić maksymalnie efektywne dla korzyści z dużą dozą prawdopodobieństwa. Analizując mocne i słabe strony swoje oraz konkurencji, warto obiektywnie ocenić i zestawić ze sobą jakość, cenę i reklamę dla danej usługi, co da klarowny obraz szans i zagrożeń.

Plan marketingowy

Nie ma sprzedaży bez reklamy. W tym fragmencie biznesplanu należy skrupulatnie sprecyzować naszą grupę docelową i dostosować do niej formę promocji, sposób dotarcia do klienta, budżet reklamowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Fundamentalnym elementem każdego przedsięwzięcia jest określenie konkretnych celów osiąganych w danym czasie. Ważne jest, aby w perspektywie kilkuletniej (najczęściej dekada) wskazać cele rozwojowe, inwestycyjne, prognozę sprzedaży oraz przychody. Dochód także powinien zostać określony, lecz dopiero po dokładnej analizie finansowej, obejmującej m. in. bilans zysków i strat, inwestycje, źródła finansowania, rentowność.

Streszczenie

Na zakończenie warto pokusić się o skondensowanie najistotniejszych informacji w streszczeniu, w którym powinny się znaleźć misja, wizja, główne cele, kluczowe kwoty, wymagany kapitał (również ludzki), skrótowy opis produktów i usług oraz korzyści dla klienta, ponieważ „to On ma zawsze rację”.

Powiązane wpisy

dodaj komentarz